Sporting tapaaminen 2013

Sporting-lajien kilpailujen järjestäjien ja SAL:n edustajien tapaaminen SSG:n haulikkopaviljongilla 17.8.2013

SM-sporting-kisojen yhteydessä pidettiin lauantaina 17.8.SSG:n haulikkopaviljongilla sporting-lajien kilpailujen järjestäjien ja SAL:n edustajien välinen tapaaminen. Paikalla oli TorSa:n, Omas:n, OulA:n, EjA:n, SA:n, JSF:n, NoSA:n SMY:n ja SSG:n edustajia. Tilaisuuden vetäjinä toimivat Juha Kytömaa ja Tomas Piippola SAL:n haulikkojaostosta. Mukana olivat myös haulikkojaoston pj. Aarne Klemetti ja Liittohallituksen jäsen Curt Sjöblom, joka toimii myös jaoston sääntövastaavana.

Aiheena olivat 2014 kilpailukalenteri, säännöt ja lajin yleiset asiat.

o SM-kilpailuille ehdotettiin compakin ja sportingin osalta vuositasolla ns. “vakioviikonloppuja”. Monilla muilla lajeilla SM-kilpailut ovat vuosittain samoihin aikoihin ja se helpottaa järjestäjien ja kilpailijoiden valmistautumista kisoihin. Asia sai kannatusta ja vakioajankohtia kilpailuille pyritään löytämään.

o Todettiin, että kaikki sporting-lajien kilpailut anotaan haulikkojaostolta eikä aluejaostolta.

o Sporting-lajien säännöissä todettiin olevan Fitasc- ja kansallisella tasolla turhia eriävyyksiä ja niitä toivottiin yhdenmukaistettavan. Jaosto selvittää asiaa.

o Junioritoimintaan tulisi saada lisää resursseja niin yksilö-, kuin seuratasollakin. TorSA:n Reijo Alkku kertoi heidän saaneen hyviä kokemuksia nuorten ampujien kehittymisessä pyörittäessään haulikkoammuntakoulua simulaattorilla talvikaudella. Nykyaikaisia simulaattoreita tarvittaisiinkin lisää seuroille.

o Monet vanhemmat ovat kyselleet voisiko SAL järjestää aloitteleville nuorille ampujille tilaisuuksia, joissa he voisivat tutustua haulikkoammuntaan ja päästä kokeilemaan lajia asiantuntijan valvonnassa. Vanhemmat olisivat valmiita osallistumaan itse mahdollisiin kustannuksiin. SAL selvittää kiinnostuksen laajuuden.

o Vuoden 2014 ranking-järjestelmä muuttuu siten, että laskentaperuste kaikissa sporting- ja compak-sporting kilpailuissa on osumaprosenttipohjainen. Kilpailuissa käytetään ratakompensaatiota ja ampujan osumaprosentti lasketaan verraten kilpailun parhaan tuloksen ampuneeseen ampujaan. Parhaan tuloksen ampujan osumaprosentti on aina 100 %. Jos kilpailussa on 200 kiekkoa ja paras tulos on 175, silloin kilpailijan, jonka rikottujen kiekkojen määrä on esimerkiksi 160, osumaprosentti lasketaan (160/175)*100=91,4 %.

o Pidettiin erittäin hyvänä, että myös sporting-ampujat ovat päässeet mukaan Nasta Oy:n lahjoittamien “sponsorikiekkojen” jakoon. Nasta Oy on lahjoittanut vuosittain n. 70 000 kiekkoa SAL:n haulikkolajien edustusampujien käyttöön. Tänä vuonna sporting-lajien maajoukkueampujille myönnettiin 10 500 kiekkoa. Keskusteltiin “sponsorikiekkojen” jakoperusteista. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että sportinglajeille jaettavat kiekot tulisi jatkossa ohjata kokonaisuudessaan junioriampujille. Jonkin verran kiekkoja on kuitenkin varattava maajoukkue- ja tehoryhmätilaisuuksiin.

o Maajoukkuetoiminnasta todettiin 21.-22.9. 2013 Sipoossa pidettävän Suomen sportingmaajoukkueiden kautta aikojen ensimmäisen tehovalmennustilaisuuden olevan hyvä startti sporting-lajien maajoukkuetoiminnan järjestäytymisessä. Tehovalmennustilaisuuden valmentajana toimii virolainen Anti Järvelaid. Maajoukkueisiin valittavat urheilijat tekevät urheilijasopimuksen, jolla urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja sen sääntöihin. Näin tuloksia voidaan odottaa myös pitkällä aikavälillä.

o Aarne Klemetti kertoi, että haulikkolajeilla on nyt uusi valmennuksen johtaja. Asiasta kuullaan lisää haulikkoparlamentissa Jyväskylässä.

o Haulikkojaosto järjestää haulikkoparlamentin 2.11. Jyväskylässä Sokos Hotelli Alexandrassa, jossa mm. käydään läpi kulunutta vuotta ja käsitellään ajankohtaisia asioita. Tilaisuuteen toivotaan runsasta osanottoa niin yksilö- kuin seuratasollakin vaikuttamaan lajimme kehittämiseen. Tervetuloa mukaan!


Juha Kytömaa
22.8.2013

%d bloggers like this: